PROGRAM

 

Rysunek

Dlaczego warto rysować?

Ponieważ rysowanie to nie tylko dobra zabawa. Dzięki nauki rysowania dziecko ćwiczy koordynację oko-ręka, umiejętność obserwacji i dostrzegania szczegółów. Rysunek jest jednym ze świetnych sposobów na rozwijanie kreatywności oraz trenowanie pamięci i skupienia.

W naszej Pracowni dziecko dowie się w jaki sposób poprawnie rysować, pozna różne techniki rysunku- ołówkiem, kredką, węglem lub tuszem. Nauczy się w jaki sposób dokładna obserwacja umożliwi mu przerzucanie na papier wszystkiego, na co pozwoli mu jego wyobraźnia.

 

Malarstwo

Malarstwo towarzyszy nam od setek tysięcy lat. Podobnie jak rysunek w bardzo dużym stopniu rozwija kreatywność i wyobraźnie. W naszej Pracowni dziecko dowie się jak posługiwać się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu- papier, drewno czy karton. Ekspresja malarska, jaka głównie cechują się młodzi artyści, przyczyni się do kształtowania nowych, oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności ich dzieł.

 

Grafika

Jest jednym z podstawowych, obok malarstwa, rysunku i rzeźby, działem sztuk plastycznych. Jest techniką umożliwiająca powielanie rysunku. Grafika artystyczna, stosowana na naszych zajęciach, charakteryzuje się tym, że cały proces twórczy zależy od dokładności oraz skupienia artysty. To do zadań dziecka należy cały projekt, wykonanie matryc oraz dobra jakość odbitki.

W naszej Pracowni dzieci same wykonują matryce ale również szukają ich w najbliższym otoczeniu, ponieważ wszystko może stać się elementem dzieła sztuki.

 

Manual

Poprzez prace manualne rozumiemy takie pojęcia jak rzeźbienie, klejenie, wycinanie, wyszywanie czy robienie na drutach. Techniki szczególnie przydatne do treningu oka, ręki i cierpliwości. Tutaj dziecko może wyżyć się kreatywnie- skręcić, przykleić, rozerwać i rozciąć! Ten rozdział naszych zajęć cechuje się ogromną stertą kolorowych materiałów, kartek, koralików i sznurków. Rzeźbienie najbardziej abstrakcyjnej rzeźby jest wręcz wskazane.

 

Historia sztuki

Historia jest bardzo ważną dziedziną nauki, świadczącą o naszej przeszłości, procesach rozwoju życia społecznego ... Natomiast historia sztuki pozwala na przetrwanie kultur, obyczajów i tradycji. Przede wszystkim jest nauką, która przedstawia jak kształtowała się wrażliwość artystyczna ludzi na przestrzeni lat. Dzięki historii sztuki poznajemy w jaki sposób narodziła się chęć ozdabiania i otaczania się pięknem, doszukujemy się źródeł inspiracji najwybitniejszych twórców, jednocześnie szukając natchnienia dla nas samych. Jest ona początkiem artystycznej drogi, zarówno dla plastyków jak i architektów, grafików jak i każdej innej osoby, która planuje swoją przyszłość powiązać ze sztuką.

„Historia jest nauczycielką życia” - jest to najlepsze potwierdzenie, że nie ma historii bezy człowieka, jak i człowieka bez historii. To samo się tyczu historii sztuki- wiedza i doświadczenie wielkich mistrzów są dla obecnych artystów najlepszym fundamentem. Dlatego warto zagłębić się w nauce, jaką jest historia sztuki.

 

KIDS architektura

Co to jest architektura? 99% odpowiedzi: „Nie wiem”. Kto to jest architekt? 100% „Nie wiem”.Kto tworzy architekturę? 100% „Nie wiem”. Dla kogo jest architektura? 98% „Nie wiem”.Kto odpowiadał? Dzieci z jednej ze szkół podstawowych. Dlatego wychodzimy naprzeciw temu problemowi i umożliwiamy dzieciakom dowiedzieć się kto to jest ten architekt! Architektura dla dzieci to cykl zajęć łączących zajęcia plastyczne i nauki ścisłe inżynierskie. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe pojęcia z dziedziny architektury, zagadnienia związane z przestrzenią miejską i szeroko rozumianym projektowaniem budowlanym. To wszystko kształtuje umiejętności manualne i wyobraźnie przestrzenną. W ramach zajęć zaprojektują rozmaite makiety i inne budowle. Pracując w grupach, uczą się współpracy, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i umiejętności manulane. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowania, urbanistyki, designu, rysunku, malarstwa. W dzieciach siła i to od nich musimy zacząć.

 

Fotografia

Obecnie dzieci są bardzo biegłe w obsłudze elektroniki w tym aparatów cyfrowych Jeżeli jednak chcemy, żeby nasza pociecha robiły coś poza zdjęciami selfie czy na Instagram nie wystarczy pożyczyć im swojego smartfona. Dlatego wychodzimy naprzeciw i chcemy zachęcić dzieci do zainteresowania się fotografią jako formą sztuki a nie szybkim
i niezaplanowanym pstrykaniem. Na zajęciach fotograficznych nasi najmłodsi poznają historię fotografii, budowę aparatu analogowego oraz cyfrowego. Zrozumieją jakie są najważniejsze zasady dobrego zdjęcia. Eksperymenty fotograficzne to dział, który powinien najbardziej zainteresować- cofniemy się do pierwszych historycznych prób fotografii. Tam działa się magia, którą postaramy się przenieść do naszej pracowni!

 

ZAPEWNIAMY  MATERIAŁY NA ZAJĘCIA.